ESD/Ultra Low capacitance
ESD/Ultra Low capacitance
 
Part Number Vrwm(V) Vbr(V) Ir(μA) Cj(pF) Ppp(W) package
UBT32A05L02 5 6 1 0.8 200 SOT-323
UDT23A2.8L01 2.8 3 5 2.5 400 SOT-23
UDT23A05L01 5 6 5 1.2 400 SOT-23
UDT23A15L01 15 16.7 1 1.2 400 SOT-23
UDT23A05L02 5 6 5 0.8 400 SOT-23
UDT23A12L02 12 13.3 1 0.8 400 SOT-23
UDT23A15L02 15 16.7 1 0.8 400 SOT-23
UDT26A05L05 5 6 5 2.5 - SOT23-6L
UES08A05L04 5 6 5 5 500 SOIC-08
UFS08A2.8L04 2.8 3 5 5 600 SOIC-08
UDD32C03L01 3.3 4 5 0.8 350 SOD-323
UDD32C05L01 5 6 5 0.8 350 SOD-323
UDD32C12L01 12 13.3 1 0.8 350 SOD-323
UDD32C15L01 15 16.7 1 0.8 350 SOD-323
UDD32C24L01 24 26.7 1 0.8 350 SOD-323
BKS-10V14T500 - - 0.01 0.1 - 1.0*0.5
BKS-16V24T500 - - 0.01 0.1 - 1.6*0.8
UBQ10A05L04 5 6 1 0.8 - QFN-10
회사명 : 에이디씨 | 주소 : 서울특별시 구로구 경인로53길 15 가-2618 (구로동,중앙유통단지) | 대표 : 이성호
개인정보관리자 : 이성호 | 전화번호 : 02-2681-8890 | 팩스번호 : 02-6008-4313 | 메일 : adc79@naver.com
Copyright ⓒ www.adckorea.co.kr All right reserved